Soft poppy
Soft poppy

Ref: IMG 5751

Date:

Location:

Photographer: Kim Marsden